صبح امروز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) به همراه هیئتی، از پتروشیمی مارون بازدید کردند. ساتا یکی از بزرگترین نهادهای عمومی کشور است که از هلدینگ‌های بزرگ و سهام مدیریتی شرکت‌های پتروشیمی بزرگ بورسی در کشور برخوردار است.

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل ساتا از شرکت پتروشیمی مارون

صبح امروز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) به همراه هیئتی، از پتروشیمی مارون بازدید کردند. ساتا یکی از بزرگترین نهادهای عمومی کشور است که از هلدینگ‌های بزرگ و سهام مدیریتی شرکت‌های پتروشیمی بزرگ بورسی در کشور برخوردار است.

2

1

PicsArt_02-10-09.46.10

PicsArt_02-10-09.46.47

PicsArt_02-10-09.47.54

PicsArt_02-10-09.48.38

PicsArt_02-10-09.50.13

PicsArt_02-10-09.51.38

PicsArt_02-10-09.53.20

PicsArt_02-10-10.07.20

PicsArt_02-10-10.07.56

PicsArt_02-10-10.10.35

PicsArt_02-10-10.11.05

PicsArt_02-10-10.11.38

PicsArt_02-10-10.12.46

PicsArt_02-10-10.13.19

PicsArt_02-10-10.13.51

PicsArt_02-10-10.14.29

PicsArt_02-10-10.15.00

PicsArt_02-10-10.15.30

PicsArt_02-10-10.16.03

منبع :خبرگزاري ايلنا