هرقدر روز سوم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر برای اهالی رسانه تقریبا آرام بود، سینماهای مردمی روزی شلوغ و پرازدحام را پشت سر گذاشتند.