ساسان ناطق می‌گوید: آن‌چه در حوزه ادبیات داستانی انقلاب اسلامی باید مورد توجه باشد این است که کار رنگ و بوی انقلاب را به‌خوبی به مخاطب نشان دهد.